Toogler

Slider

Aktuality

Deň otvorených dverí na FPEDAS

Milí študenti, vážení účastníci Dňa otvorených dverí na fakulte PEDAS,

srdečne Vám všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie na Dni otvorených dverí FPEDAS dňa 14. februára 2020 a dúfame, že Vám budeme môcť opäť poskytnúť informácie o štúdiu na našej fakulte.

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UNIZA - výsledky volieb

Zápisnica z doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UNIZA

 

Kandidátna listina

Životopis - Katarína Cáderová

Životopis - Jaroslav Haring

Tax Advisors Award 2019

Dňa 20. novembra 2019 sa na pôde Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení TAX ADVISORS AWARD 2019. Cieľom tohto podujatia je predstaviť odbornej verejnosti zaujímavé záverečné práce študentov vysokých škôl ekonomického a právnického zamerania, propagáciou výsledkov záverečných prác medzi daňovými poradcami a členmi SKDP. Vďaka záverečným prácam Ing. Lenky Strakovej a Ing. Jaroslava Mazanca, PhD. mala na odovzdávaní ocenení zastúpenie aj Katedra ekonomiky. Odborná porota sa zhodla, že výsledky ich záverečných prác sú prínosom pre daňovú teóriu a prax. Srdečne blahoželáme.

Zoznam ocenených prác

Pracovný míting projektu COMPETING

V dňoch 29. a 30. októbra 2019 sa uskutočnil v rumunskom meste Galati ďalší pracovný míting medzinárodného projektu COMPETING. Projekt, na ktorom participuje viac ako desať projektových partnerov, je zameraný na vzdelávanie členov lodných posádok pre vnútrozemskú plavbu v zmysle platnej legislatívy Európskej únie. Pracovného stretnutia sa za Katedru vodnej dopravy zúčastnili doc. Dávid (vedúci projektu) a dr. Galieriková (zástupca vedúceho projektu).

Turistický výstup na Lietavský hrad

V utorok 29.10.2019 sa konal turistický výstup na Lietavský hrad, ktorého sa zúčastnilo približne 60 turistov (študentov, doktorandov a zamestnancov fakulty).

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
facebook

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť