Čo je to dochádzkový systém

Evidencia dochádzky

Dochádzkový systém je evidencia príchodov, odchodov a iných stavov pre potreby zamestnanca a zamestnávateľa s využitím zamestnaneckých kariet.

Snímacie terminály

Zamestnanec má možnosť vykonať snímanie na viacerých miestach UNIZA, kde sú inštalované snímače.

Na koho sa obrátiť

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás.

Ing. Žaneta Dudjaková
Centrum informačných a komunikačných technológií
Podpora používateľov
Operátor HELPDESK a servisu IT
tel.: +421/41/513 30 50
e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

Prihlásenie

Overenie prítomnosti zamestnanca je možné až po prihlásení sa do dochádzky.

Dokumenty

Žiadosť o prácu na doma

Prácu doma môžu vykonávať zamestnanci so súhlasom rektora, alebo dekana, alebo kvestora (závisí od riadiacej pôsobnosti) výlučne len za mimoriadnych okolností hodných osobitného zreteľa.

Zoznam terminálov

 • Terminál FBI, Ul. 1.mája 32 vchod do budovy MA
 • Terminál rektorát AA
 • Terminál rektorát AF vrátnica
 • Terminál UZ Hlinská, budova H5 vrátnica
 • Terminál FRI, Veľký diel, budova AR vrátnica
 • Terminál SjF, Veľký diel, budova PP vrátnica
 • Terminál SjF, EF, Veľký diel, budova BC vrátnica
 • Terminál FPEDAS, Veľký diel, budova BF vrátnica
 • Terminál rektorát AF2 vrátnica
 • Terminál UTV, Univerzitná ulica, budova HB
 • Terminál Nová menza
 • Terminál UZ VD, Vysokoškolákov, budova DE/DF
 • Terminál Univerzitná knižnica
 • Terminál budova AS, Veľký diel
 • Terminál budova BI, Veľký diel
 • Terminál UVP UNIZA, budova VA vrátnica
 • Terminál VC UNIZA, Veľký diel
 • Terminál CeIKT, budova AD, Veľký diel
 • Terminál Letisko D. Hričov
 • Terminál DP L. Mikuláš
 • Terminál DP Prievidza
 • Terminál Univerzitná, unimo H

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies