Prijímacie konania

Informačný systém

Žilinská univerzita v Žiline pripravila pre uchádzačov o štúdium informačný systém Prijímacie konanie. V tomto prostredí sú dostupné všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Elektronická prihláška

Informačný systém Prijímacie konanie eviduje prihlášky uchádzačov o vysokoškolské štúdium na všetky fakulty a ústavy UNIZA.

Informačný systém Prijímacie konanie

Stav prihlášky

„Elektronická prihláška“ umožní uchádzačom pohodlne a rýchlo vyplniť len tie údaje, ktoré fakulty požadujú a umožní zobraziť hodnotenie a výsledky prijímacieho konania, ak ich jednotlivé fakulty sprístupnia.

Informačný systém Prijímacie konanie

Termíny odoslania prihlášok

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

Logo FPEDAS

Termín pre podávanie prihlášok

1. kolo 31. 03. 2022
2. kolo 12. 08. 2022

Termín prijímacieho konania

1. kolo 10. 06.-15. 06. 2022
2. kolo 25. 08.-26. 08. 2022

Termín pre podávanie prihlášok

1. kolo 31. 03. 2022
2. kolo 12. 08. 2022

Termín prijímacieho konania

1. kolo 10. 06.-15. 06. 2022
2. kolo 25. 08.-26. 08. 2022

Termín pre podávanie prihlášok

1. kolo 31. 05. 2022
2. kolo 12. 08. 2022

Termín prijímacieho konania

1. kolo 24. 06. 2022
2. kolo 25. 08. 2022

Podmienky prijatia

Postup vyplnenia elektronickej prihlášky

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies