Rokovanie AS FPEDAS

Dňa 27.01.2022 o 8.30 hod. sa bude konať rokovanie Akademického senátu FPEDAS prostredníctvom MS Teams s navrhnutými bodmi programu:

  1. Návrh zmeny Smernice č. 5 - Organizačný poriadok FPEDAS - zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS - KŽD, KS a Dekanát (materiál č.1 - Dodatok č. 10).
  2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FPEDAS za Katedru vodnej dopravy FPEDAS - návrh harmonogramu volieb (materiál č. 2a,b).
  3. Návrh volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA a návrh Vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA (materiál č. 3).
  4. Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie FPEDAS – zamestnanecká časť na obdobie 2022-2026 a študentská časť na rok 2022 (materiál č. 4).
  5. Rôzne.

Odkaz na rokovanie

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce Ing. Tomáša Krulického, MBA

Dňa 17. decembra 2021 o 10.30 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Tomáša Krulického, MBA na tému „Využití shlukových analýz pro hodnocení budoucího vývoje podniku“. Obhajoba sa uskutoční online prostredníctvom alikácie MS Teams. Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

Odkaz na obhajobu

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce Ing. Jakuba Horáka, MBA

Dňa 17. decembra 2021 o 9.00 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Jakuba Horáka, MBA na tému „Generátory hodnoty v oblasti dopravy v ČR“. Obhajoba sa uskutoční online prostredníctvom alikácie MS Teams. Obhajoba dizertačnej práce je verejnosti prístupná.

Odkaz na obhajobu

Nový profesor v našich radoch

Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 16. novembra 2021 30 nových vysokoškolských profesorov a profesoriek, medzi ktorými bol aj náš kolega z Katedry ekonomiky Pavol Kráľ.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a úspechov

INAIR 2021

V dňoch 3. a 4. novembra 20 21 sa konala v poradí 10. medzinárodná konferencia organizovaná Katedrou leteckej dopravy INAIR 2021- Towards Aviation Revival, ktorá bola tento rok organizovaná v kombinovanej forme on-line a prezenčne v prostredí slnečnej Malty. Cieľom konferencie bolo zdieľanie poznatkov, informácií, najnovších výsledkov výskumov a inovatívnych riešení výziev, ktoré prináša svet leteckej dopravy. Stretli sa tu účastníci z celej Európy a v atmosfére bolo cítiť, že sú šťastní, že konečne sa mohli aj fyzicky vidieť po dlhom období pandémie.

Pomoc v ťažkých životných situáciách je potrebná – zber šatstva

Onedlho je tu najkrajšie obdobie roka a to Vianoce - sviatky pokoja, mieru a vzájomnej pomoci. S tým obdobím sa najviac skloňuje slovíčko ,,láska“.

Pri tejto príležitosti sa naša Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov rozhodla pomôcť ľuďom v nepriaznivých sociálnych situáciách, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Sú nimi napr. ľudia bez domova, pre ktorých je zimné obdobie náročným obdobím, najmä v januári a februári, tiež ľudia v sociálnej núdzi alebo v mimoriadne nepriaznivej či krízovej životnej situácii z ktorej sa nedokážu sami dostať vlastným pričinením, či ľudia zasiahnutý živelnými pohromami.

Priatelia Fakulty PEDAS sa rozhodli pomôcť Občianskemu združeniu Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom, Slovenskému Červenému krížu a Diecéznym charitám.

Darovať môžete oblečenie hlavne pre dospelých (kabáty, bundy, svetre, tričká, rukavice, šály, čiapky, deky, prikrývky, obuv a iné...). Zároveň žiadame darcov, aby veci priniesli zabalené v igelitových vreciach, prípadne taškách, či krabiciach.

Po naplnení kapacít budú vecí prevezené do charity.

Šatstvo môžete odovzdať v kancelárií BF301 fakulty PEDAS v období od 29.11 – do 17.12.2021 vždy od pondelka do piatku v ľubovoľnom čase.

V prípade otázok kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme

 

Popis udalosti:

Udalosť: Pomoc v ťažkých životných situáciách je potrebná – zber šatstva

Kedy: 29.11 do 17.12.2021 - vždy od pondelka do piatku v ľubovoľnom čase.

Kde: kancelárií BF301 budova fakulty PEDAS

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies