Zimná univerziáda 2022

Vážené dámy, vážení páni,

Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Zimnú univerziádu SR 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 11. februára 2022 (zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie a biatlon sa uskutočnia v iných termínoch), ak to epidemická situácia a opatrenia dovolia. Prihlásiť sa môžu študenti všetkých vysokých škôl na Slovensku a rovnako študenti stredných škôl v maturitných ročníkoch. Podujatie sa bude konať v režime OP - očkovaní/prekonaní.

Prihlásiť sa môže každý riadny študent vysokej školy do 28 rokov (alebo absolvent rok po získaní diplomu), ktorý sa vie preukázať kartou ISIC, indexom alebo diplomom. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na vysokých školách v SR. V individuálnych športoch môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku. V prípade, že študent študuje na dvoch vysokých školách súčasne, môže štartovať len za jednu vysokú školu. Univerziády sa nemôže zúčastniť študent, ktorý má v dobe konania podujatia prerušené štúdium.

Registráciu je potrebné vykonať do 21. januára 2022. Registrácia je predbežná a priebeh bude závisieť od vývoja epidemickej situácie. Podmienky účasti športovcov a ďalšie informácie je možné nájsť na stránke https://univerziada.uniba.sk

Forma skúšania v zime 2021/2022

Podľa rozhodnutia dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 bude prebehať dištančnou formou.

Súťaž a stáž vo Vatikáne

Možnosť zapojenia do súťaže a stáž v ekonomickej a sociálnej sfére v spojitosti na katolícku cirkev vypísanú štátom Vatikán.

BANDO VI edizione Premio pubblicazioni
ANNOUNCEMENT of COMPETITION - Publications session - 6th edition
BANDO II edizione Premio Borse di studio
ANNOUNCEMENT of COMPETITION - Scholarship session - 2nd edition

Káva s dekanom

Máš otázku, nápad alebo potrebuješ získať dôležité informácie? Tak neváhaj a príď každý pondelok od 8.00 do 8.30 do kandelárie dekana

Možnosť stáže na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚEÚ (SZ EÚ Brusel) ponúka možnosť vykonania stáže.

SZ EÚ Brusel má z hľadiska sektorových politík veľmi široké tematické pokrytie. Veľmi dobre by sa u nás na stáži vedeli uplatniť študenti z mnohých študijných špecializácií (financie, hospodárstvo, vnútorný trh, energetika, životné prostredie, poľnohospodárstvo, doprava, bezpečnosť, spravodlivosť, vnútorné veci, migrácia, výskum, školstvo, zdravotníctvo atď.).

„Chceš spoznať, ako sa SR podieľa na prijímaní rozhodnutí v EÚ, ktoré sa priamo dotýkajú nás všetkých? Staň sa členom tímu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ ako STÁŽISTA!“

Prihlásiť sa môžeš do nedele 10. októbra 2021!

Nástup možný od 1. februára 2022.

Všetky informácií o stáži a podmienky výberového konania nájdeš v nasledujúcom dokumente a na našom webe.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies