Oficiálne logá UNIZA

Logotyp Žilinskej univerzity v Žiline ideovo nadväzuje na sochárske dielo Bohuša Kubinského „Pulzujúce srdce univerzity”, ktoré je súčasťou areálu univerzity. Symbol, ktorý je nosným prvkom logotypu, má organický charakter a spája v sebe viacero aspektov.

Jedným z nich je prepojenie jednotlivých fakúlt v podobe línií do kompaktného celku.

Anorganickosť symbolu reaguje na podstatu inštitúcie ako živého dynamicky sa rozvíjajúceho organizmu, ktorý sa neustále mení, pulzuje životom študentov, pedagógov a procesmi univerzity. Činorodá práca študentov a spolupráca s pedagógmi vyvíja a stíha tempo dnešného sveta a tak sa odzrkadľuje v nekončiacom pohybe a v tepe každého dňa.

Používanie oficiálneho loga UNIZA a jej fakúlt upravuje Manuál jednotného vizuálneho štýlu UNIZA.

Na stiahnutie

Na koho sa obrátiť

Ing. Katarína Taranová
Žilinská univerzita v Žiline
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing
tel.: +421/41/513 51 31
e-mail: katarina.taranova@uniza.sk

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies