Vyhlásenie Grantovej súťaže dekana FPEDAS – výzva č. 1/2021

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje Grantovú súťaž inštitucionálneho výskumu FPEDAS – výzva č. 1/2021 na podávanie návrhov projektov vedeckými a pedagogickými zamestnancami FPEDAS. Grantová súťaž je vyhlásená v súlade so Smernicou č. 6/2019 pre posudzovanie priorít grantov inštitucionálneho výskumu na FPEDAS zo dňa 29. mája 2019. Cieľom grantovej súťaže inštitucionálneho výskumu FPEDAS je podpora vedecko-výskumnej činnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPEDAS. Podrobnosti sú uvedené vo výzve v priloženom súbore. Potrebné formuláre a Smernica č. 6/2019 sú uvedené v spodnej časti tejto stránky v sekcii Dokumenty.

Vyhlásenie grantovej súťaže FPEDAS 1/2001

Inštitucionálny výskum fakulty v roku 2020

Technológia blockchain a možnosti jej využitia

Číslo projektu: 1/KS/2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
Pracovisko: Katedra spojov

Aplikácia kontrafaktuálnych metód hodnotenia dopadov na vybrané intervenčné nástroje

Číslo projektu: 1/KE/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lucia Švábová, PhD.
Pracovisko: Katedra ekonomiky

Základný výskum príčin zlyhávania dopravného systému

Číslo projektu: 1/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum modelu tvorby ceny v cestnej doprave z pohľadu zabezpečenia konkurencieschopnosti poskytovateľov dopravných služieb

Číslo projektu: 2/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum vybraných aspektov dopravnej obslužnosti miest a regiónov osobnou a nákladnou dopravou

Číslo projektu: 3/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Vplyv prevádzky dopravných prostriedkov na životné prostredie

Číslo projektu: 4/KCMD/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
Pracovisko: Katedra cestnej a mestskej dopravy

Výskum prepravnej kapacity multimodálnych dopravných koridorov EÚ so zameraním na železničnú a vodnú dopravu

Číslo projektu: 1/KŽD/2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Pracovisko: Katedra železničnej dopravy

Modernizácia vzdelávania študentov VŠ v predmetoch matematika a informatika

Číslo projektu: 1/KKMHI/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Patrik Böhm, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Využitie matematických modelov v dopravnej a ekonomickej oblasti

Číslo projektu: 2/KKMHI/2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Návrh hybridnej metódy hodnotenia kvality IPTV pomocou neurónovej siete

Číslo projektu: 3/KKMHI/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D.
Pracovisko: Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Základný výskum aerodynamických javov v technickej praxi

Číslo projektu: 1/KLD/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Pecho, PhD.
Pracovisko: Katedra leteckej dopravy

Koronakríza a realizovateľnosť vízie leteckej dopravy v Európe FLIGHTPATH 2050

Číslo projektu: 2/KLD/2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matúš Materna, PhD.
Pracovisko: Katedra leteckej dopravy

Dokumenty

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies