Poradíme Vám

Referát pre vzdelávanie

dopravné služby v osobnej doprave, železničná doprava, vodná doprava

Ing. Dagmara Brosová
tel.: +421/41/513 30 56
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

ekonomika a manažment podniku, finančný manažment

Bc. Mária Mácová
tel.: +421/41/513 30 55
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej doprave, zasielateľstvo a logistika

Bc. Mária Ďurišová
tel.: +421/41/513 30 53
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

letecká doprava, profesionálny pilot, technológia údržby lietadiel, distribučné technológie a služby, poštové technológie a služby, poštové inžinierstvo, elektronický obchod a manažment

Bc. Katarína Srogoňová
tel.: +421/41/513 30 54
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
tel.: +421/41/513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies