Kontakty

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 30 50
e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

Kontakt pre študentov a uchádzačov o štúdium
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Právna forma

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná vysoká škola

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Adamko, Peter, Mgr., PhD. peter.adamko@fpedas.uniza.sk AA110 +421/41/513 32 70
Achimská, Anna anna.achimska@fpedas.uniza.sk BF428 +421/41/513 34 01
Achimská, Veronika, Ing., PhD. veronika.achimska@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 17
Achimský, Karol, prof. Ing. RNDr., CSc. karol.achimsky@fpedas.uniza.sk BF447 +421/41/513 31 12
Badánik, Benedikt, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-ekonomické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
benedikt.badanik@fpedas.uniza.sk BF250 +421/41/513 34 73
Bajza, Filip, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
filip.bajza@stud.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Bartošová, Viera, doc. Ing., PhD. viera.bartosova@fpedas.uniza.sk BF311 +421/41/513 32 24
Benedigová, Zuzana zuzana.benedigova@fpedas.uniza.sk BF230 +421/41/513 35 12
Beňuš, Ján, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jan.benus@stud.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Biba, Vladislav, Mgr., Ph.D. vladislav.biba@fpedas.uniza.sk AA114 +421/41/513 32 63
Blašková, Juliana, Mgr. juliana.blaskova@fpedas.uniza.sk BF246 +421/41/513 34 51
Blažek, Roman, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
roman.blazek@stud.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Blažeková, Oľga, RNDr., PhD. olga.blazekova@fpedas.uniza.sk AA116 +421/41/513 32 62
Böhm, Patrik, Mgr., PhD.
Vedúci katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
patrik.bohm@fpedas.uniza.sk AA124 +421/41/513 32 50
Böhmová, Gabriela, Mgr., PhD. gabriela.bohmova@fpedas.uniza.sk AA112 +421/41/513 32 69
Brídziková, Mária, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
maria.bridzikova@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Brosová, Dagmara, Ing.
Referent pre vzdelávanie (Referát pre vzdelávanie - Dekanát)
dagmara.brosova@fpedas.uniza.sk BF107 +421/41/513 30 56
Brumerčíková, Eva, doc. Ing., PhD. eva.brumercikova@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 35
Bugaj, Martin, doc. Ing., PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
martin.bugaj@fpedas.uniza.sk BF208 +421/41/513 34 67
Buková, Bibiána, doc. Ing., PhD. bibiana.bukova@fpedas.uniza.sk BF434 +421/41/513 34 36
Bulková, Zdenka, Ing., PhD. zdenka.bulkova@fpedas.uniza.sk BF424 +421/41/513 34 11
Cibová, Jana, Bc. jana.cibova@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 32 28
Cúg, Juraj, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie technickej podpory - Katedra ekonomiky)
juraj.cug@fpedas.uniza.sk BF310 +421/41/513 32 17
Cúgová, Aneta, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
aneta.cugova@fpedas.uniza.sk - -
Čamaj, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.camaj@fpedas.uniza.sk BF420 +421/41/513 34 23
Čarný, Štefan, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
stefan.carny@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Černá, Lenka, Ing., PhD. lenka.cerna@fpedas.uniza.sk - +421/41/513 34 07
Čerňan, Jozef, doc. Ing., PhD. jozef.cernan@fpedas.uniza.sk BF243 +421/41/513 34 54
Černický, Ľubomír, Ing., PhD. lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk BG210 +421/41/513 35 33
Černý, Mikuláš, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
mikulas.cerny@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Čorejová, Tatiana, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk BF440 +421/41/513 31 14
Čulík, Kristián, Ing., PhD. kristian.culik@fpedas.uniza.sk BF241 +421/41/513 35 07
Dávid, Andrej, doc. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra vodnej dopravy)
andrej.david@fpedas.uniza.sk BF415 +421/41/513 35 50
Dedík, Milan, Ing., PhD. milan.dedik@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 13
Diduryk, Valeriia, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
valeriia.diduryk@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Dočkalik, Marek, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
marek.dockalik@stud.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Dolinayová, Anna, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra železničnej dopravy)
Vedúci oddelenia (Oddelenie prepravy a ekonomiky - Katedra železničnej dopravy)
anna.dolinayova@fpedas.uniza.sk BF419 +421/41/513 34 24
Dömény, Igor, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
igor.domeny@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Ďurana, Pavol, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu - Katedra ekonomiky)
pavol.durana@fpedas.uniza.sk BF310 +421/41/513 30 97
Ďurica, Marek, RNDr., PhD., mimoriadny docent
Zástupca vedúceho katedry (Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
Vedúci oddelenia (Oddelenie aplikovanej matematiky - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
marek.durica@fpedas.uniza.sk AA120 +421/41/513 32 78
Ďurišová, Mária, Bc.
Referent pre vzdelávanie (Referát pre vzdelávanie - Dekanát)
maria.durisova@fpedas.uniza.sk BF107 +421/41/513 30 53
Ďurneková, Iveta, Ing.
Referent ekonomiky (Referát ekonomiky - Dekanát)
iveta.durnekova@fpedas.uniza.sk BF207 +421/41/513 30 69
Fabuš, Juraj, Ing., PhD. juraj.fabus@fpedas.uniza.sk BF407 +421/41/513 31 35
Frajtová Michalíková, Katarína, Ing., PhD. katarina.michalikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 25
Frnda, Jaroslav, Ing., Ph.D. jaroslav.frnda@fpedas.uniza.sk AA120 +421/41/513 32 85
Gabríková, Barbora, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
barbora.gabrikova@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Gajanová, Ľubica, Ing., PhD. lubica.gajanova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 30
Gajdošíková, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
dominika.gajdosikova@stud.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Garbárová, Miriam, Ing., PhD. miriam.garbarova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 28
Gašková, Božena, Ing. bozena.gaskova@fpedas.uniza.sk BF444 +421/41/513 31 01
Gašparík, Jozef, prof. Ing., PhD.
Prodekan pre vedu a výskum (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk BF423 +421/41/513 34 30
Gazdíková, Jana, Mgr., PhD. jana.gazdikova@fpedas.uniza.sk AA118 +421/41/513 32 71
Gnap, Jozef, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jozef.gnap@fpedas.uniza.sk BF232 +421/41/513 35 00
Gogola, Marián, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravného inžinierstva a dopravnej techniky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
marian.gogola@fpedas.uniza.sk BF239 +421/41/513 35 46
Gogolová, Martina, Ing., PhD. martina.gogolova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 32 35
Gregová, Elena, doc. Mgr., PhD. elena.gregova@fpedas.uniza.sk BF316 +421/41/513 32 11
Hájnik, Ambróz, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ambroz.hajnik@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Harantová, Veronika, Ing., PhD. veronika.harantova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 08
Hollá Bachanová, Petra, Ing., PhD. petra.bachanova@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 18
Hrošová, Lenka, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
lenka.strakova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Hrúz, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
michal.hruz@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Hudecová, Jana, Ing., PhD. jana.hudecova@uniza.sk - +421/41/513 18 47
Chinoracký, Roman, Ing., PhD. roman.chinoracky@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 20
Chodelka, Frederik, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
frederik.chodelka@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Ilavská, Iveta, RNDr., PhD. iveta.ilavska@fpedas.uniza.sk AA112 +421/41/513 32 61
Jagelčák, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.jagelcak@fpedas.uniza.sk BF228 +421/41/513 35 25
Jankalová, Miriam, doc. Ing., PhD., DipIFR
Vedúci oddelenia (Oddelenie ekonomiky spojov - Katedra spojov)
miriam.jankalova@fpedas.uniza.sk BF448 +421/41/513 31 34
Janošková, Katarína, doc. Ing., PhD. katarina.janoskova@fpedas.uniza.sk BF338 +421/41/513 32 33
Janošková, Patrícia, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
patricia.janoskova@stud.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Janovec, Michal, Ing., PhD. michal.janovec@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 58
Jarošová, Miriam, Mgr., PhD. miriam.jarosova@fpedas.uniza.sk - -
Jucha, Peter, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
peter.jucha@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Juríčková, Veronika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
veronika.galgankova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Jurkovič, Martin, Ing., PhD. martin.jurkovic@fpedas.uniza.sk BG301 +421/41/513 35 64
Kalašová, Alica, prof. Ing., CSc. alica.kalasova@fpedas.uniza.sk BF238 +421/41/513 35 10
Kalina, Tomáš, Ing., PhD. tomas.kalina@fpedas.uniza.sk BG301 +421/41/513 35 63
Kandera, Branislav, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Prevádzkovo-technické oddelenie - Katedra leteckej dopravy)
branislav.kandera@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 62
Kanderová, Katarína, Ing.
Referent ekonomiky (Referát ekonomiky - Dekanát)
katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk BF207 +421/41/513 30 58
Kazda, Antonín, prof. Ing., CSc.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra leteckej dopravy)
antonin.kazda@fpedas.uniza.sk BF245 +421/41/513 34 63
Kendra, Martin, doc. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra železničnej dopravy)
martin.kendra@fpedas.uniza.sk BF427 +421/41/513 34 00
Kicová, Eva, Ing., PhD. eva.kicova@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 32 31
Kincl, Martin, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
martin.kincl@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Klapita, Vladimír, doc. Ing., PhD. vladimir.klapita@fpedas.uniza.sk BF418 +421/41/513 34 04
Klieštik, Tomáš, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra ekonomiky)
tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk BF331 +421/41/513 32 00
Klimková, Jana, Ing., PhD. jana.klimkova@fpedas.uniza.sk BF425 +421/41/513 34 25
Kollár, Boris, Ing., PhD. boris.kollar@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 23
Komačková, Stanislava, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
stanislava.turska@fpedas.uniza.sk - -
Koncová, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
dominika.koncova@stud.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Konečný, Vladimír, doc. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravnej technológie a logistiky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
vladimir.konecny@fpedas.uniza.sk BF217 +421/41/513 35 39
Kontrová, Lýdia, PaedDr., PhD. lydia.kontrova@fpedas.uniza.sk AA114 +421/41/513 32 59
Kováčiková, Kristína, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
kristina.kovacikova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Kováčiková, Martina, Ing., PhD. martina.kovacikova@fpedas.uniza.sk BF411 +421/41/513 31 23
Kováčová, Mária, Ing., PhD. maria.kovacova@fpedas.uniza.sk BF317 +421/41/513 32 19
Kovalová, Erika, Ing., PhD. erika.kovalova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 15
Kráľ, Pavol, doc. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra ekonomiky)
pavol.kral@fpedas.uniza.sk BF309 +421/41/513 32 32
Kramárová, Katarína, Ing., PhD. katarina.kramarova@fpedas.uniza.sk BF308 +421/41/513 32 47
Krejnus, Matej, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
matej.krejnus@stud.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Kremeňová, Iveta, doc. Ing., PhD. iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk BF417 +421/41/513 31 08
Križanová, Anna, prof. Ing., CSc.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
Vedúci oddelenia (Oddelenie marketingu a spoločenských vied - Katedra ekonomiky)
anna.krizanova@fpedas.uniza.sk BF314 +421/41/513 32 02
Kuba, Ondrej, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ondrej.kuba@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Kubaľák, Stanislav, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
stanislav.kubalak@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Kubáňová, Jaroslava, Ing., PhD. jaroslava.kubanova@fpedas.uniza.sk BF213 +421/41/513 35 27
Kubasáková, Iveta, doc. Ing., PhD. iveta.kubasakova@fpedas.uniza.sk BF240 +421/41/513 35 40
Kubjatková, Anna, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
anna.kubjatkova@fpedas.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Laitkep, Dominik, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
dominik.laitkep@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Loman, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
michal.loman@stud.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Mácová, Mária, Bc.
Referent pre vzdelávanie (Referát pre vzdelávanie - Dekanát)
maria.macova@fpedas.uniza.sk BF108 +421/41/513 30 55
Madleňák, Radovan, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra spojov)
Vedúci oddelenia (Oddelenie elektronických komunikácií a služieb - Katedra spojov)
radovan.madlenak@fpedas.uniza.sk BF413 +421/41/513 31 24
Madleňáková, Lucia, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie technológie a prevádzky spojov - Katedra spojov)
lucia.madlenakova@fpedas.uniza.sk BF442 +421/41/513 31 25
Madudová, Emília, Ing., PhD. emilia.madudova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 16
Majerčák, Jozef, prof. Ing., PhD. jozef.majercak@fpedas.uniza.sk BF421 +421/41/513 34 10
Majerčák, Peter, Ing., PhD. peter.majercak@fpedas.uniza.sk BF329 +421/41/513 32 29
Majerčáková, Margita, doc. Dr. Ing.
Vedúci katedry (Katedra spojov)
margita.majercakova@fpedas.uniza.sk BF445 +421/41/513 31 00
Majerová, Jana, doc. JUDr. Ing., PhD. jana.majerova@fpedas.uniza.sk BF330 +421/41/513 30 99
Mašek, Jaroslav, doc. Ing., PhD. jaroslav.masek@fpedas.uniza.sk BF420 +421/41/513 34 19
Materna, Matúš, Ing., PhD. matus.materna@fpedas.uniza.sk BF210 +421/41/513 34 56
Maternová, Andrea, Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra vodnej dopravy)
andrea.maternova@fpedas.uniza.sk BF414 +421/41/513 35 52
Mazanec, Jaroslav, Ing., PhD. jaroslav.mazanec@fpedas.uniza.sk AA118 +421/41/513 32 64
Meško, Pavol, Ing., PhD. pavol.mesko@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 33
Miháliková, Darina
Referent pre vedu a výskum (Referát pre vedu a výskum - Dekanát)
darina.mihalikova@fpedas.uniza.sk BF251 +421/41/513 30 60
Michalková, Lucia, Ing., PhD. lucia.michalkova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 32 20
Michulek, Jakub, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
jakub.michulek@stud.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Mikušová, Miroslava, Ing., PhD. miroslava.mikusova@fpedas.uniza.sk BF216 +421/41/513 35 62
Mrňa, Dominik, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
dominik.mrna@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Musilová, Andrea
Sekretariát dekana (Sekretariát - Dekanát)
andrea.musilova@fpedas.uniza.sk BF200 +421/41/513 30 51
Nadányiová, Margaréta, doc. Ing., PhD. margareta.nadanyiova@fpedas.uniza.sk BF307 +421/41/513 32 48
Nahalková Tesárová, Eva, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
eva.tesarova@stud.uniza.sk BF100 +421/41/513 32 49
Nedeliaková, Eva, doc. Ing., PhD.
Manažér kvality (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk BF422 +421/41/513 34 09
Nichtová, Radoslava, Ing. radoslava.nichtova@fpedas.uniza.sk BF209 +421/41/513 34 59
Novák, Andrej, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra leteckej dopravy)
andrej.novak@fpedas.uniza.sk BF248 +421/41/513 34 50
Novák Sedláčková, Alena, doc. JUDr. Ing., PhD. alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk BF210 +421/41/513 34 64
Olexová, Veronika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
veronika.paurova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Ondruš, Ján, doc. Ing., PhD. jan.ondrus@fpedas.uniza.sk BF241 +421/41/513 35 26
Orenič, Róbert, Ing. robert.orenic@uniza.sk - +421/41/513 17 14
Paďourová, Anna, Ing., PhD. anna.padourova@fpedas.uniza.sk BF441 +421/41/513 31 29
Paľo, Jozef, Ing., PhD. jozef.palo@fpedas.uniza.sk BF218 +421/41/513 35 14
Paľová, Miriam, Ing., PhD.
Referent personálnej práce (Referát personálnej práce, archív - Dekanát)
miriam.palova@fpedas.uniza.sk BF253 +421/41/513 30 57
Pavličko, Michal, Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie počítačových a grafických systémov - Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky)
michal.pavlicko@fpedas.uniza.sk AA110 +421/41/513 32 65
Pecko, Marián, Ing., PhD.
Správca informačného systému (Referát správy siete a didaktickej techniky - Dekanát)
marian.pecko@fpedas.uniza.sk BF450 +421/41/513 30 65
Pečený, Lumír, Ing., PhD. lumir.peceny@fpedas.uniza.sk BF090 +421/41/513 34 28
Pecho, Pavol, Ing., PhD. pavol.pecho@fpedas.uniza.sk BF243 +421/41/513 34 66
Podhorská, Ivana, Ing., PhD. ivana.podhorska@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 30 96
Pojteková, Alexandra, Bc. alexandra.pojtekova@fpedas.uniza.sk - -
Poliak, Miloš, prof. Ing., PhD.
Dekan fakulty (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov - )
milos.poliak@fpedas.uniza.sk BF200 +421/41/513 30 50
Poliaková, Adela, Ing., PhD., EUR ING adela.poliakova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 39
Poliaková, Bibiána, Ing., PhD. bibiana.poliakova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 35
Poniščiaková, Oľga, Ing., PhD. olga.ponisciakova@fpedas.uniza.sk BF318 +421/41/513 32 16
Poradová, Monika, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
monika.poradova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Remencová, Tatiana, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
tatiana.remencova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Repková Štofková, Katarína, doc. Ing., PhD. katarina.repkova@fpedas.uniza.sk BF407 +421/41/513 31 36
Rosnerová, Zuzana, Ing.
Doktorand (Katedra ekonomiky)
zuzana.rosnerova@fpedas.uniza.sk BF343 +421/41/513 32 27
Rostáš, Ján, Ing., PhD. jan.rostas@fpedas.uniza.sk BF244 +421/41/513 34 65
Rovňaníková, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
dominika.rovnanikova@fpedas.uniza.sk - -
Rovňaníková, Iveta, Ing. iveta.rovnanikova@fpedas.uniza.sk AA122 +421/41/513 32 51
Ručka, Pavol
Správca počítačovej siete (Referát správy siete a didaktickej techniky - Dekanát)
pavol.rucka@fpedas.uniza.sk BF449 +421/41/513 30 59
Rychlíková, Helena, Ing. helena.rychlikova@fpedas.uniza.sk BF332 +421/41/513 32 01
Salamakhina, Ekaterina, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ekaterina.salamakhina@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Sedláková, Iveta, Ing., PhD. iveta.sedlakova@fpedas.uniza.sk BF315 +421/41/513 30 98
Seemann, Peter, Mgr., PhD. peter.seemann@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 26
Senko, Šimon, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
simon.senko@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Siekelová, Anna, Ing., PhD. anna.siekelova@fpedas.uniza.sk BF307 +421/41/513 32 05
Skřivánek Kubíková, Simona, Ing., PhD. simona.kubikova@fpedas.uniza.sk BF212 +421/41/513 35 30
Skrúcaný, Tomáš, doc. Ing., PhD. tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk BG210 +421/41/513 35 34
Slotová, Jana, Ing., PhD. jana.kupculjakova@fpedas.uniza.sk BF212 +421/41/513 35 38
Sosedová, Jarmila, doc. Ing., PhD. jarmila.sosedova@fpedas.uniza.sk BF435 +421/41/513 35 06
Srogoňová, Katarína, Bc.
Referent pre vzdelávanie (Referát pre vzdelávanie - Dekanát)
katarina.srogonova@fpedas.uniza.sk BF108 +421/41/513 30 54
Stalmašeková, Natália, Ing., PhD. natalia.stalmasekova@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 19
Strenitzerová, Mariana, doc. Ing., PhD. mariana.strenitzerova@fpedas.uniza.sk BF408 +421/41/513 31 31
Synák, František, Ing., PhD. frantisek.synak@fpedas.uniza.sk BG211 +421/41/513 35 05
Šajbanová, Kristína, Ing.
Doktorand (Katedra leteckej dopravy)
kristina.sajbanova@stud.uniza.sk BF201 +421/41/513 35 60
Šalaga, Vladimír, Ing., PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy (Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy - Dekanát)
vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk BF252 +421/41/513 30 62
Šarkan, Branislav, doc. Ing., PhD. branislav.sarkan@fpedas.uniza.sk BF215 +421/41/513 35 29
Šimková, Viktória, Ing., PhD. viktoria.simkova@fpedas.uniza.sk AA107 +421/41/513 32 58
Škulcová, Renáta, Ing. renata.skulcova@fpedas.uniza.sk BF233 +421/41/513 35 01
Škultéty, Filip, Ing., PhD. filip.skultety@fpedas.uniza.sk BF250 +421/41/513 34 60
Špalková, Viera, Ing.
Tajomník fakulty (Dekanát)
viera.spalkova@fpedas.uniza.sk BF254 +421/41/513 30 52
Šperka, Adrián, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
adrian.sperka@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Štalmachová, Katarína, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
katarina.stalmachova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Štefancová, Vladimíra, Ing., PhD. vladimira.stefancova@fpedas.uniza.sk BF425 +421/41/513 34 12
Štofková, Jana, prof. Ing., CSc. jana.stofkova@fpedas.uniza.sk BF409 +421/41/513 31 10
Štofková, Zuzana, MUDr. Ing., PhD. zuzana.stofkova@fpedas.uniza.sk BF318 +421/41/513 32 12
Šukalová, Viera, Ing., PhD., EUR ING viera.sukalova@fpedas.uniza.sk BF313 +421/41/513 32 14
Šusteková, Daniela, RNDr., PhD. daniela.sustekova@fpedas.uniza.sk AA107 +421/41/513 32 67
Švábová, Lucia, doc. RNDr., PhD. lucia.svabova@fpedas.uniza.sk BF312 +421/41/513 32 57
Tengler, Jiří, Ing., PhD. jiri.tengler@fpedas.uniza.sk BF446 +421/41/513 31 21
Tomová, Anna, prof. Ing., CSc. anna.tomova@fpedas.uniza.sk BF211 +421/41/513 34 52
Vaculík, Juraj, prof. Ing., PhD. juraj.vaculik@fpedas.uniza.sk BF439 +421/41/513 31 32
Vagner, Ladislav, Ing., PhD. ladislav.vagner@fpedas.uniza.sk BF338 +421/41/513 32 34
Valášková, Katarína, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie financií a finančného manažmentu - Katedra ekonomiky)
katarina.valaskova@fpedas.uniza.sk BF312 +421/41/513 32 37
Valicová, Alexandra, Ing., PhD. alexandra.valicova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 15
Valla, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
michal.valla@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Vojteková, Mária, RNDr., PhD. maria.vojtekova@fpedas.uniza.sk AA116 +421/41/513 32 74
Vrábel, Ján, Ing., PhD. jan.vrabel@fpedas.uniza.sk BF215 +421/41/513 35 28
Vrtaňa, Dávid, Ing., PhD. david.vrtana@fpedas.uniza.sk BF339 +421/41/513 32 13
Zábojník, Stanislav, Ing., PhD. stanislav.zabojnik@fpedas.uniza.sk BF340 +421/41/513 30 95
Zitrický, Vladislav, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravnej prevádzky - Katedra železničnej dopravy)
vladislav.zitricky@fpedas.uniza.sk BF424 +421/41/513 34 06
Zvaríková, Katarína, Ing., PhD. katarina.zvarikova@fpedas.uniza.sk BF341 +421/41/513 32 10
Židová, Zuzana, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
zuzana.gerhatova@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Žilinčíková, Mária, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
maria.zilincikova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies