Rozvrhy

Na UNIZA sú študenti rozdelení na študijné skupiny a rozvrh hodín je zostavený pre každú študijnú skupinu. Preto je dôležité, aby si študent poznamenal číslo študijnej skupiny (šesťmiestny kód zložených z čísel a písmena Z). Vyučovacie hodiny sú 50 minútové a nasleduje 10 minútová prestávka.

Odkaz na rozvrh

Začiatky a konce vyučovacích hodín

1. 7:00-7:50
2. 8:00-8:50
3. 9:00-9:50
4. 10:00-10:50
5. 11:00-11:50
6. 12:00-12:50
7. 13:00-13:50
8. 14:00-14:50
9. 15:00-15:50
10. 16:00-16:50
11. 17:00-17:50
12. 18:00-18:50
13. 19:00-19:50

Prednášky, semináre a cvičenia sú zaradené spravidla 2 i viac hodín za sebou a vyučujúci môžu tieto hodiny podľa potreby spojiť.

Učebne na UNIZA sú označované podľa budov, v ktorých sa nachádzajú (napr. AA, AF, AS, BF, BE, MA, MB). Číslo miestnosti je 5 znakový reťazec v tvare XXYZZ s významom:
XX – označenie budovy
Y - poschodie (číslo poschodia 0-9, S suterén, …)
ZZ – poradové číslo miestnosti (01 až 99)

Všetky podrobné informácie o štúdiu ti ochotne a radi poskytnú na študijnom oddelení fakulty, na ktorej študuješ.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies