Dekanát

Sekretariát dekana

Referát pre vzdelávanie

Ing. Dagmara Brosová
tel.: +421/41/513 30 56
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Mácová
tel.: +421/41/513 30 55
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Ďurišová
tel.: +421/41/513 30 53
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Katarína Srogoňová
tel.: +421/41/513 30 54
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Referát pre vedu a výskum

Darina Miháliková
tel.: +421/41/513 30 60
e-mail: darina.mihalikova@fpedas.uniza.sk

Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
tel.: +421/41/513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

Referát personálnej práce

Ing. Miriam Paľová, PhD.
tel.: +421/41/513 30 57
e-mail: miriam.palova@fpedas.uniza.sk

Referát ekonomiky

Ing. Iveta Ďurneková
tel.: +421/41/513 30 69
e-mail: iveta.durnekova@fpedas.uniza.sk

Ing. Katarína Kanderová
tel.: +421/41/513 30 58
e-mail: katarina.kanderova@fpedas.uniza.sk

Referát správy siete a didaktickej techniky

Ing. Marián Pecko, PhD.
tel.: +421/41/513 30 65
e-mail: marian.pecko@fpedas.uniza.sk

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies