Akademický senát

Predsedníčka

doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.
tel.: +421/41/513 34 64
e-mail: alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk

Tajomníčka

doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
tel.: +421/41/513 34 36
e-mail: bibiana.bukova@fpedas.uniza.sk

Členovia Akademického senátu

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Peter Adamko, PhD.
 • prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.
 • doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
 • Mgr. Patrik Böhm, PhD.
 • doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
 • Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
 • Ing. Tomáš Kalina, PhD.
 • doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.
 • doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
 • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
 • Ing. Jozef Paľo, PhD.
 • doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.
 • Ing. Vladimír Šalaga, PhD.

Študentská časť

 • Katarína Cáderová
 • Dominika Kapečková
 • Ing. Stanislav Kubaľák
 • Ivona Kuzmová
 • Ivana Ondrejková
 • Bc. Tatiana Pagáčová

Člen Rady vysokých škôl SR

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
tel.: +421/41/513 31 14
e-mail: tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk

Dokumenty Akademického senátu

Správy o činnosti Akademického senátu

Zápisnice z rokovaní Akademického senátu

Rok 2021

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies