Vedenie fakulty

Dekan

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
tel.: +421/41/513 30 50
e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

Prodekanka pre vzdelávanie

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
tel.: +421/41/513 32 02
e-mail: anna.krizanova@fpedas.uniza.sk

Prodekan pre vedu a výskum

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
tel.: +421/41/513 34 30
e-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
tel.: +421/41/513 34 56
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Tajomníčka fakulty

Ing. Viera Špalková
tel.: +421/41/513 30 52
e-mail: viera.spalkova@fpedas.uniza.sk

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies