Kolégium dekana

Dekan FPEDAS UNIZA

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
tel.: +421/41/513 30 50
e-mail: milos.poliak@fpedas.uniza.sk

Prodekanka pre vzdelávanie FPEDAS UNIZA

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
tel.: +421/41/513 32 02
e-mail: anna.krizanova@fpedas.uniza.sk

Prodekan pre vedu a výskum FPEDAS UNIZA

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
tel.: +421/41/513 34 30
e-mail: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FPEDAS UNIZA

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
tel.: +421/41/513 34 56
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

Predsedníčka AS FPEDAS UNIZA

doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.
tel.: +421/41/513 34 64
e-mail: alena.sedlackova@fpedas.uniza.sk

Tajomníčka FPEDAS UNIZA

Ing. Viera Špalková
tel.: +421/41/513 30 52
e-mail: viera.spalkova@fpedas.uniza.sk

Vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy FPEDAS UNIZA

prof. Ing. Jozef Gnap, CSc.
tel.: +421/41/513 35 00
e-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

Vedúci Katedry ekonomiky FPEDAS UNIZA

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
tel.: +421/41/513 32 00
e-mail: tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk

Vedúci Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky FPEDAS UNIZA

Mgr. Patrik Böhm, PhD.
tel.: +421/41/513 32 50
e-mail: patrik.bohm@fpedas.uniza.sk

Vedúci Katedry leteckej dopravy FPEDAS UNIZA

prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
tel.: +421/41/513 34 50
e-mail: andrej.novak@fpedas.uniza.sk

Vedúca Katedry spojov FPEDAS UNIZA

doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
tel.: +421/41/513 31 00
e-mail: margita.majercakova@fpedas.uniza.sk

Vedúci Katedry vodnej dopravy FPEDAS UNIZA

doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
tel.: +421/41/513 35 50
e-mail: andrej.david@fpedas.uniza.sk

Vedúci Katedry železničnej dopravy FPEDAS UNIZA

doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
tel.: +421/41/513 34 29
e-mail: martin.kendra@fpedas.uniza.sk

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.
tel.: +421/41/513 34 09
e-mail: eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies